دوره MBA

آیا جهت استخدام، ارتقاء سمت شغلی، مهاجرت، ارتقاء رزومه و دانش خود نیاز به دوره و مدرک معتبر مهارتهای MBA درجه یک و دو دارید؟ فرم زیر را جهت دریافت رایگان مشاوره کاربردی تکمیل نمایید:

                          

درباره دوره MBA

✔️ محتوای دوره آموزشی به صورت غیر حضوری

✔️ ارزیابی توسط آزمون یا پروژه به انتخاب شما

✔️ ارائه مدرک معتبر MBA رایگان و قابل ترجمه

✔️ امکان اخـذ مدارک از آکادمیهای بین المللـی

جهت مشاوره و دریافت تعرفه ها فرم زیر را تکمیل نمایید.

مزایای مدرک MBA

✔️مدرک معتبر MBA در جهان است

✔️ مدرکی که از الزامات استخدام شما است

✔️ جهت مهاجرت و ارتقاء رزمه شما کاربرد دارد

✔️ دوره ای متناسب با نیاز شما به مهارت MBA