اعتبار و مجوزهای هلدینگ توسعه دهندگان

هلدینگ توسعه دهندگان متشکل از چندین شرکت ایرانی و غیر ایرانی است که در هر زمینه فعالیت ها و ارائه خدمات خویش از نیروی انسانی متخصص و مجرب و همچنین ابزار و سرورهای پیشرفته بهره مند می باشد، ما در هر حوزه خدماتی به نیاز شما به صورت حرفه ای و تخصصی پاسخ می دهیم و با بیش از یک دهه فعالیت و ارائه خدمات فوق تخصصی جایگاه برند بالایی در ایران و جهان به دست آورده ایم.

 

fani-herfeie
مجوز آموزش سازمان فنی و حرفه ای
fani-mohandesi
پروانه فنی مهندسی مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت
standard-mojavez
تایید مجوز همکار آموزش سازمان ملی استاندارد

 

نمادهای اعتماد

نماد اعتماد

 

TEDSA HOLDING
TEDSA HOLDING
TEDSA HOLDING
TEDSA HOLDING
TEDSA HOLDING